Kathy Rys

2017
Rys, K. (2017).  De Staat van het Nederlands . Presented at Lezingenreeks: Een kleine (streek)taal met een grote stem, Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, Middelburg, The Netherlands.
Schaffel-Bremenkamp, E., Rys K., Nevins A., & Postma G. (2017).  Zeeuws-Flemish in Brazil: Multilingualism and Language Decay. Gragoatá (Revista dos programas de pós-graduação do Instituto de Letras da UFF). 22(42), 435-472. Abstract
2016
Rys, K., & Oosterhof A. (2016).  Fragment answers with infinitives in a Flemish dialect. LIN 2016 (Linguistics in the Netherlands 2016). 33, Abstract
Schaffel-Bremenkamp, E., & Rys K. (2016).  Assessing the linguistic vitality and registering the grammar of Zeeuws in Brazil. Presented at the workshop Linguistic Variation in South America, Leiden University Centre for Linguistics, Leiden, The Netherlands. Abstract
Oosterhof, A., & Rys K. (2016).  Over fragmentarische antwoorden met infinitieven in Maldegems dialect. Presented at De Grote Taaldag 2016: AVT TIN-dag en ANéLA TTiN-dag. Utrecht, The Netherlands..
2015
Schaffel-Bremenkamp, E., Rys K., & Postma G. (2015).  Brazilian Zeeuws: A Sociolinguistic Study on the Influence of Bilingualism in the Process of Language Death. Presented at the 1st Bilingualism in the Hispanic and Lusophone World conference (BHL 2015), Leiden, The Netherlands.
Rys, K. (2015).  Schrijft een Hollander een boekje. Over Taal. 54(4), 108-109.
2014
Rys, K. (2014).  Jeff Siegel, Second Dialect Acquisition . Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik. 81(2), 241-244.
2010
2009
Rys, K. (2009).  Dialect als tweede taal. Geeft dat een toekomst?. (van Hout, Roeland, Veronique De Tier, Jos Swanenberg, Ed.).Dialect, van schoot tot school? Derde Internationale Streektaalconferentie.
dialect acquisition
Rys, K., & Van Keymeulen J. (2009).  Intersystemic correspondence rules and headwords in Dutch dialect lexicography. International Journal of Lexicography. 22,
dialect acquisition
Rys, K. (2009).  Van overgeneralisatie naar dialectverandering. Over Taal. 48(3), 
dialect acquisition