Project information
Abstract: 

The objective of this project is to study tonal structures of a number of Limburgian dialects, as spoken in The Netherlands and Flanders. The goals of the project are: (1) to collect prosodic data for a number of Limburgian dialects and to describe their phonological structures, (2) to exploit existing and newly collected data to study to what extent the specific tonal contrasts are perceptually relevant for listeners and (3) to investigate whether such tonal differences can influence the semantic-pragmatic interpretation of an utterance.

Abstract Dutch: 

In dit project worden tonale verschijnselen in een aantal Limburgse dialecten in Nederland en Vlaanderen bestudeerd. Het project heeft de volgende doelen: (1) het strategisch verzamelen van prosodische data voor diverse Limburgse dialecten en het beschrijven van hun fonologische structuur, (2) het benutten van bestaande en de nieuw verzamelde data om te onderzoeken in hoeverre specifieke tonale verschillen in deze dialecten perceptief relevant zijn voor luisteraars, en (3) het onderzoeken in hoeverre deze verschillen de semantisch-pragmatisch interpretatie van uitingen kan beïnvloeden.

Project Leader(s): 
Steven Gillis
External Collaborator(s): 

KUN (C. Gussenhoven, T. Rietveld, R. Fournier, J. Peters), UvT (E. Krahmer)

Period: 
01/01/2002 - 31/12/2005
Sponsor(s): 

Vlaams-Nederlands Comité voor Nederlandse Taal- en Cultuur ("Flemish - Dutch Committee for Dutch Language and Culture") under the auspices of the Belgian National Science Foundation (NFWO) and the Dutch Science Foundation (NWO)

Syndicate content