Project information
Abstract: 

The aim of this project is the study of reduction phenomena in spontaneous (= non-read) Standard Dutch. We use speech from the Spoken Dutch Corpus (Corpus Gesproken Nederlands) and speech collected for the VNC-project Variation in the pronunciation of Standard Dutch. A more specific aim is to compare the pronunciation of highly educated speakers without linguistic training with the pronunciation of teachers of Dutch, who are often considered to be prototypical speakers of Standard Dutch. This project links up with the renewed interest in standard language, where variation patterns in Standard Dutch in Flanders and the Netherlands are studied from a perspective of convergence and divergence.

Abstract Dutch: 

Dit project beoogt de studie van reductieverschijnselen in spontaan (= niet-voorgelezen) Standaardnederlands. Daarbij wordt gebruik gemaakt van spraak uit het Corpus Gesproken Nederlands en spraak die verzameld is in het kader van het VNC-project Variatie in de uitspraak van het Standaardnederlands. Specifieke doelstelling is na te gaan of de uitspraak van hoogopgeleide sprekers zonder taalkundige training verschilt van de uitspraak van leerkrachten Nederlands, die vaak als prototypische standaardtaalsprekers worden beschouwd. Het hier geschetste onderzoek sluit aan bij de hernieuwde belangstelling voor de standaardtaal in Vlaanderen en Nederland, waarbij variatiepatronen in het Standaardnederlands bestudeerd worden vanuit het perspectief van divergentie en convergentie.

Project Leader(s): 
Steven Gillis
Georges De Schutter
Period: 
01/10/2001 - 30/09/2005
Sponsor(s): 

FWO Vlaanderen

Syndicate content