Project information
Abstract: 

By analysing the availability of various resources needed for Dutch Language and Speech Technology, priority was assigned to the development of those missing resources that are known to be vital for various types of applications and at the same time can be developed in the current state of the art. The priority lists were submitted to the Dutch Language Union Platform for Language and Speech Technology.

Abstract Dutch: 

Na een analyse van de beschikbaarheid van verschillende hulpmiddelen voor taal- en spraaktechnologie van het Nederlands werden prioriteiten toegekend voor de ontwikkeling van die ontbrekende hulpmiddelen (data en software) die van groot belang zijn voor de ontwikkeling van verschillende types van toepassingen en tegelijk ontwikkelbaar met de huidige stand van de wetenschap. Deze prioriteiten werden aangeboden aan het Platform voor taal- en spraaktechnologie van de Nederlandse Taalunie.

Project Leader(s): 
Walter Daelemans
Sponsor(s): 

Nederlandse Taalunie

Syndicate content