Nederlandstalige Ondertiteling
Project information
Abstract Dutch: 

In dit project zal een geavanceerde en minder arbeidsintensieve spraakherkenningstoepassing geïmplementeerd worden voor ondertiteling van televisieprogramma's, met name gerealiseerd door het gecondenseerd aligneren van bestaande teksten of scripts met gesproken audio. Dit zal leiden tot een (semi-)automatische ondertiteling in het Nederlands. Dit gebeurt m.b.v. een spraakherkenningssysteem, waardoor automatisch rechtstreekse transcriptie van de audiostroom (het resultaat van de spraakherkenning) altijd in de achtergrond aanwezig is om op terug te vallen.

Project Leader(s): 
Walter Daelemans
External Collaborator(s): 

Telecats bv, contactpersoon: M. Boedeltje

Vlaamse Radio en Televisie, contactpersoon: Bernard Dewulf

Nederlandse Publieke Omroep, contactpersoon: Jurgen Lentz

K.U.Leuven - ESAT/PSI, contactpersoon: Patrick Wambacq

Universiteit Gent - ELIS, contactpersoon: Jean-Pierre Martens

Period: 
01/01/2008 - 01/12/2009
Sponsor(s): 

STEVIN

Syndicate content