Project information
Abstract: 

The project aims at contributing to the development of better products for the automatic verbatim transcription of speech, and for the conversion of these transcriptions to a form that is better adapted to the needs of the end-user. One application which will be studied as a case study is the generation of subtitles for the benefit of hearing-impaired people. CLiPS will investigate learning techniques for the transcription of out-of-vocabulary items, and statistical techniques for aligning and predicting subtitle text from transcriptions.

Abstract Dutch: 

Doel van het project is bij te dragen tot de ontwikkeling van betere producten voor de verbatim transcriptie van spraak, en voor de omzetting van deze transcripties naar een vorm die beter aangepast is aan de noden van de eindgebruiker. Een toepassing die als case study zal worden bestudeerd is het genereren van ondertitels ten behoeve van slechthorenden. CLiPS zal leertechnieken onderzoeken voor de transcriptie van onbekende woorden en statistische technieken voor alignment en de voorspelling van ondertitels uit transcripties.

Project Leader(s): 
Walter Daelemans
External Collaborator(s): 

CCL and ESAT (K.U. Leuven), ELIS (University of Gent)

Period: 
01/10/2000 - 30/09/2004
Sponsor(s): 

IWT STWW (Strategische Technologieën voor Welzijn en Welvaart), TOP project

Syndicate content