Het gewicht van de auteur. Een onderzoek naar stylometrische auteursherkenning in de Middelnederlandse epiek

TitleHet gewicht van de auteur. Een onderzoek naar stylometrische auteursherkenning in de Middelnederlandse epiek
Publication TypeThesis
Year of Publication2012
AuthorsKestemont, M.
Number of Pages323 pp.
UniversityUniversiteit Antwerpen, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Departementen Taal- en Letterkunde
Refereed DesignationRefereed