25 definities van verstaanbaarheid ... of toch niet? Het concept "verstaanbaarheid" in onderzoek naar spraak van kinderen met een cochleair implantaat

Title25 definities van verstaanbaarheid ... of toch niet? Het concept "verstaanbaarheid" in onderzoek naar spraak van kinderen met een cochleair implantaat
Publication TypeTalks
AuthorsBoonen, N., Kloots H., & Gillis S.
Place PresentedPresented at the Grote Taaldag, Utrecht, The Netherlands.
Year of Publication2018
Date Presented03/02/2018