Biblio

Export 1065 results:
Sort by: Author Title Type [ Year  (Desc)]
1992
De Schutter, G. (1992).  Persoonlijke voornaamwoorden in het Antwerps. (Bennis, H., De Vries, J., Ed.).Hulde-album P.C. Paardekooper. 343-352.
Swerts, M., Geluykens R., & Terken J. (1992).  Prosodic correlates of discourse units in spontaneous speech. Proceedings of the International Conference on Spoken Language Processing. 421-424.
Swerts, M., & Geluykens R. (1992).  The prosodic structuring of information flow in spoken discourse. Proceedings of the Workshop on Prosody in Natural Speech Data. 221-230.
Geluykens, R., & Swerts M. (1992).  Prosodic topic- and turn-finality cues. Proceedings of the Workshop on Prosody in Natural Speech Data. 63-70.
Powers, D., & Daelemans W. (1992).  SHOE: the extraction of hierarchical structure for machine learning of natural language: project summary. (Walter Daelemans, Powers, D., Ed.). Background and experiments in machine learning of natural language. 125-160.
Verhoeven, J. (1992).  Sleep- en stoottoon in het Weerter dialect. Weerter jaarboek 1993. 84-87.
De Schutter, G. (1992).  Stads- en plattelandsdialect: verschillen in lexicale veranderingspatronen. Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis. 45, 39-53.
Verhoeven, J., & Connell B. (1992).  Tonal accents in a Limburg dialect: an acoustic-phonetic study. Progress reports from Oxford phonetics. 5, 60-72.
Gillis, S. (1992).  Topics in ‘natural’ natural language acquisition. (Walter Daelemans, Powers, D., Ed.).Background and experiments in machine learning of natural language. 25-52.