Kloots, H., Verhoeven J., Coussé E., & Gillis S. (2010).  De rol van vocaalduur bij de categorisatie van onbeklemtoonde Nederlandse klinkers. (De Caluwe, Johan, Van Keymeulen, Jacques, Ed.).Voor Magda. Artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent. 347-361.