Gillis, S., & De Houwer A. (2000).  Methodologie van de kindertaalstudie. (Gillis, Steven, Schaerlaekens, Annemarie, Ed.).Kindertaalverwerving: Een handboek voor het Nederlands. 39-91.
De Houwer, A., & Gillis S. (1998).  Dutch child language: An overview. (Gillis, Steven, De Houwer, Annick, Ed.).The acquisition of Dutch. 1-100.
De Houwer, A., & Gillis S. (1998).  Introduction. (Gillis, Steven, De Houwer, Annick, Ed.).The acquisition of Dutch. xiv - xvi.